Monthly Archives: April 2011

Eesti keeles || In English

Eesti Keeles

AniMatsuri 2011 ei ole enam sugugi mägede taga. Sel aastal on meil plaanis palju uut ja huvitavat ning üheks selliseks uuenduseks on esimest korda korraldatav AMV võistlus!

Mis see on?

AMV on lühend kolmest sõnast - anime, muusika ja video. Idee on lihtne - võta oma lemmikanime või paar, leia mõni sobiv muusikapala taustaks ja kleebi kokku üks põnev omatehtud muusikavideo. Anime-muusikavideo. A-M-V.

Mõned näited YouTube'ist:
SugardanSen
The Melancholy of Haruhi Suzumiya - "Skittles"
Evangelion (Rammstein - Engel)

Et sellise raske töö tegijatele ka tunnustust jaguks, toimubki AniMatsuri 2011 festivali raames võistlus piirkonna parima AMV-meistri väljaselgitamiseks!

Võistluse reeglid

  1. Video ei tohi olla lühem kui 3 ja pikem kui 6 minutit.
  2. Iga osaleja võib esitada kuni kaks videot.
  3. AMV peab olema autori enda valmistatud - kellegi teise poolt loodud AMV-de kasutamine, kasvõi osaliselt, on rangelt keelatud.
  4. Korraldajatel on õigus kõrvaldada võistlusest pornograafiat või muud noorteüritusele ebasobivat materjali sisaldavad videod.
  5. Vähemalt 70% videomaterjalist peab pärinema animest või animestiilis videomängudest. Ülejäänu osas on autoril vabad käed.
  6. Muusikavalik on vaba. Lubatud on kasutada mitut erinevat lugu, samuti dialoogi ja heliefekte. Arvestada tuleb, et tegu on siiski muusikavideoga, seega põhirõhk tuleks panna muusikale.
  7. Meeskonnatöö on lubatud - video esitamisel tuleb ära märkida kõik meeskonnaliikmed.

Võistlustööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg: 4. september 2011 kell 23:59.

Võistlustöö tuleb esitada digitaalsel kujul. Lubatud on kõik levinumad videoformaadid, millega VLC ja MPC-HC meediamängijad hakkama saavad. Video võiks olla võimalikult hea kvaliteediga, et see sobiks esitamiseks ka suurel ekraanil.

Osaleja võib kasutada võistlustöö üleslaadimiseks oma isiklikku failiserverit või mõnda usaldusväärset avalikku kohta, nagu MediaFire, RapidShare vms. Video peab olema serverist allalaetav ilma spetsiaalse tarkvarata (YouTube lingid ei ole lubatud). Võistluse korraldajad video üleslaadimiseks failiserverit ei paku.

Alternatiivina võib video esitada CD või DVD plaadil. Plaati osalejatele ei tagastata.

Interneti kaudu esitatud videofailide maksimaalseks lubatud suuruseks on 300 MB. Video peab olema serveris kättesaadav kuni AniMatsuri festivali lõpuni (25. september 2011). CD/DVD plaadil esitatud videofailidele mahupiiranguid ei ole (video võiks siiski mahtuda ära ühele plaadile).

Võistlusel osalemisest tuleks teada anda e-postiga aadressil animatsuri@anime.ee või tigupostiga aadressil Lille 9, 51010, Tartu. Kirja saajaks märkida MTÜ Tartu Animeklubi Asashio. Võitja valib tähtajaks saabunud tööde hulgast välja žürii.

Kiri peab sisaldama:

  võistlustöö nime,
  kõigi osalejate täisnimesid, vanuseid ja e-postiaadresse,
  linki videole või võistlustööd sisaldavat CD/DVD plaati (soovitavalt kõvas karbis ja korralikult pakitud),
  videos kasutatud lugude ja animete nimesid.

Festivalil esitletakse kõiki paremaid võistlustöid ning kuulutatakse välja võitja. Parimatele auhinnad otse Jaapanist!

Head meisterdamist!

In English

Rules

1. The video should be between 3 and 6 minutes in length.
2. Up to two entries per contestant.
3. Original work only, the use of AMVs created by other people, even partially, is strickly forbidden.
4. We reserve the right to remove entries that include pornographic or otherwise inappropriate material.
5. At least 70% of the footage must be from anime or anime themed video games. As for the remaining 30%, any other type of media may be used.
6. You are permitted to use multiple audio sources, as well as dialogue and audio effects. But keep in mind that AMV is still a music video, so the main focus should be on music.
7. Team work is allowed. The names of all team members must be included on the submission form.

Entry submission

All entries must be received before September 4, 23:59.

All entries must be submitted in digital format. You can use any video and audio format as long as it's supported by VLC and MPC-HC media players. Please keep the quality as high as possible so we can show the video on big screen.

You are allowed to use your personal file server or any reliable public file hosting site such as Mediafire or RapidShare, as long as the video is downloadable without the need of a specialized software (YouTube links are not allowed). We do not provide a file server for your submissions. Maximum file size is 300 MB.

As an alternative, the videos can also be sent on CD or DVD. The discs will not be returned to the contestants. There is no maximum file size when submitted this way, but we encourage you to fit the video on one disc if possible.

Submissions must be made by e-mail to animatsuri@anime.ee or by snail mail to MTÜ Tartu Animeklubi Asashio, Lille 9, 51010, Tartu, Estonia. The letter must include:

  the name of the video,
  the full names, ages and e-mail addresses of all the contestants,
  a link to the video file or a well packed CD/DVD containing the video,
  the names of songs and anime used in the video.

The winner, selected by a jury, will be announced at the festival. There will be prizes straight from Japan!

Happy editing!