Monthly Archives: April 2012

Järgmine Tallinna koosolek on 21. aprillil Tudengimajas kl 16.00

Teemad:
- valdavalt üritustest, mis on olnud ja mis on alles ees (hanami-piknik)
- kuna tegemist on enne viimase koosolekuga enne üldkoosolekut, on kõik ideed, ettepanekud ja igasugune kriitika
- toimub ettekanne

Tallinna tegevjuhi abi,

Rauno Kaldmaa